Skip to main content

Sekretærer

Bente Krystad Adm.sekretær
Nina K. Haakonsen Helsesekretær
Elin Hope Helsesekretær
Kine Simsek Helsesekretær
Casper A. Dahl Labratorie assistent

Leger

Christina Bergstrøm Bodahl Spesialist i allmennmedisin
Ranja Aarnes-Eidshaug Spesialist i allmennmedisin
Trude Linja Spesialist i allmennmedisin
Peter Edison Allmennlege, permisjon fra 19.08.23 til 30.08.24. Per H. Andreassen vikar.
Holger Dahl Allmennlege
Permisjon.  Kristin Wullum-Rudjord vikar.
Sveinung Eide Allmennlege
Birgitte Bjørntvet Øie Bedriftslege
Kristin Wullum-Rudjord Allmennlege i spesialisering.
Vikar for Holger Dahl
Per Henning Andreassen Allmennlege i spesialisering.
Vikar for Peter Edison
Karoline Hesle Allmennlege Vikar.
Under spesialisering i psykiatri
Olaf Helse Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, permisjon.

Lone Eriksdatter Wilberg vikar fra 15.april 2024

Veronica Marie Olsen LIS—lege (turnus)

Fysioterapeut

Lisa Hatlem Fysioterapeut