Skip to main content
All Posts By

centrumadmin

E-konsultasjon / fornyelse av resept via HelseNorge

Meldinger sendt inn via HelseNorge, e-konsultasjoner og fornyelse av resepter besvares så raskt legen har tid. Legen skal normalt besvare pasientenes henvendelse innen fem arbeidsdager.   Kveldstakst e-konsultasjon Legene våre bestreber seg alltid på å svare på e-henvendelser raskest mulig, men E-konsultasjoner som ikke besvares innen normalarbeidstid ( 08-16) belastes med kveldstakst. For å unngå unødvendig tidsbruk, anses e-konsultasjonshenvendelser som et samtykke til dette. Egenandeler teller fullt mot frikort.

Read More

Er du ny pasient hos oss?

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i januar, har du ny fastlege fra 1.februar.   OBS! Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til din første time hos oss. Du tar kontakt med din forrige fastlege og ber de oversende din journal elektronisk til oss    

Read More